Forventningen av Elisabeth Werp

I Tømmerlåven på Nyfossum finner dere denne sommeren vår anerkjente samtidskunstner Elisabeth Werp. Gjennom en årrekke har hun utforsket og eksperimentert med maleriets muligheter. Lag på lag med maling slipes ned flere ganger. Gjennom lagene ligger det gjemt et utall av spennende ting, fugler, klokker, dukker og gamle ruiner. Elisabeths barndomstrakter er Øvre Eiker og hun er nå bosatt i Oslo.

Ditt hjerte ånder - du henter dagen, du vrister timen av himmelens hender

Ditt hjerte ånder – du henter dagen, du vrister timen av himmelens hender, Elisabeth Werp, 2014

Utstillingens tittel er Forventningen. I arbeidet med utstillingen har Elisabeth Werp tenkt på sine egne forventninger til livet. Det handler om at vi alle har forventninger. Utstillingen presenterer installasjonskunst, film, lyder og malerier. Her blir betrakteren omgitt av mektige og gripende inntrykk, i en verden som gir rom for ettertanke.

Maleriene
Nå viser kunstneren et nytt uttrykk i sine malerier. Elisabeth Werp har latt seg inspirere av naturen i Modumtraktene. Hun har gjengitt blant annet den mektige Haugfossen ved Blaafarveværket. Et annet tema på utstillingen er bortgangen til mennesker som har stått henne nær.

Drømmenes bord

Drømmenes bord, Elisabeth Werp, 2014

Installasjonene
Werp viser ulike objekter som gamle møbler, klokker, bøker, speilskår, avkledde babydukker, utstoppede fugler og håndskårne krusifiks.

Til glemte rom du ikke kjenner

Til glemte rom du ikke kjenner, Elisabeth Werp, 2014

Filmen
Werp viser glimt fra Ingemar Bergmanns film «Det syvende segl», samt klipp fra Oslo kretsfengsel, Oslo Domkirke og de gamle kloakkhallene under Akershus festning.

Noen skar drømmer inn og fikk vinger å vandre med

Noen skar drømmer inn og fikk vinger å vandre med, Elisabeth Werp, 2014

Elisabeth Werp forteller om utstillingens budskap
Livet og døden, naturen – en syklus sammenlignet med menneskesinnet.

Vi brytes ned og kommer opp igjen gang på gang. Vi må ta avskjed med mye i løpet av et liv og til slutt må vi ta avskjed med vårt eget liv.

Har vi mistet noe på veien? Det er en skjult mystikk og magi i de gamle tingene.

– Noe hellig.

En påminnelse om at det moderne mennesket har mistet noe på veien: ærbødighet, ydmykhet, vi har blitt troløse.

Under snøen ligger jorden og venter. Full av groe, full av håp

Under snøen ligger jorden og venter. Full av groe, full av håp, Elisabeth Werp, 2014

Direktørboligen på Nyfossum har en fast utstilling med samtidskunstner Ida Lorentzen og i Tømmerlåven er det hvert år en ny utstilling. Eliabeth Werp er årets utstiller og vi har skrevet en sak om henne tidligere her.

Comments are closed.