Tidløse kunstnerskjerf

Blaafarveværket lanserer denne sesongen tre kunstnerskjerf med motiv av sesongens utstillere. De anerkjente kunstnerne er eventyrkunstneren Theodor Kittelsen, de nålevende samtidskunstnere Ida Lorentzen og Elisabeth Bjørnson Werp.

bilde 1

Her ser dere Trine Nilsen i NOMA med Theodor Kittelsen skjerf

Theodor Kittelsen har jubileum i år og er hovedutstiller på Blaafarveværket og Koboltgruvene i 2014 med utstillingen Norge Rundt. Samtidskunstner Elisabeth Werp er årets utstiller i Tømmerlåven på Nyfossum og Ida Lorentzens bilder er stilt ut i hjemmet til Blaafarveværkets tekniske direktør på Nyfossum.

Ida Lorentzen sitt bilde som har blitt til skjerf heter «fra Nyfossum» og ble første gang vist på utstillingen «Huset – rommene – fortellingen» på Nyfossum i sesongen 2002. Originalen tilhører Blaafarveværkets samling og er utstilt på Nyfossum. Ida Lorentzen er særlig kjent for interiører med en følsom, innholdsmettet tomhet og sorgfølelse.
Blaafarveværket_IdaLorentzen_Skjerf Ida Lorentzen forbereder sitt store art+house prosjekt som skal vises hjemme på Nesøya sommer 2015.

Elisabeth Bjørnson Werp startet sin karriere som kunstner for over tjue år siden og har vært trofast mot maleriet.Hun har gjennom årene utforsket og eksperimentert med maleriets muligheter gjennom et barokt billedspråk som formidler en langvarig søken etter eksistensiell betydning. Blaafarveværket_ElisabethWerp_Skjerf
Bilde som har blitt til skjerf er fra billedserien hvor hun har gått inn i Henrik Ibsens ”Et Dukkehjem” og grepet fatt i stykket der det slutter. Hun har forsøkt å beskrive tomrommet som oppstår i det øyeblikket da Nora reiser. Hun forsøker å finne svar på spørsmål som: Hva skjedde med Nora og hennes selvrealisering? Har ettertiden vist oss at all form for frigjøring, individualisme og uavhengighet er utelukkende positivt? Motivene er bygget opp rundt disse spørsmålene, og er et forsøk på å beskrive den skjøre hinnen mellom oppbygging og nedrivning, møte og avskjed, visjon og virkelighet.

Theodor Kittelsen (1857-1914) er Norges mest folkekjære maler. Bildet som har blitt til skjerf heter Vinterkveld og er fra 1905. Orginalen eies av Drammen Museum og i sommer kan du se dette bilde på Blaafarvværket.
Blaafarveværket_TheodorKittelsenSkjerf

Jan Erik Vold har sagt at «uten denne maler hadde ikke Norge blitt Norge». Theodor Kittelsen har lært oss å se trollet i naturen. Vi blir skremt. Vi undres – fantasien tar tak – vi skaper eventyr og fortellinger. Han og vi trollbindes av landskapet. Blaafarveværket har tatt initiativ til 100 års markeringen for hans minne, som vil skje ved en rekke utstillinger i løpet av 2014.

Du får kjøpt kunstskjerfene på Blaafarveværket, sesongen starter den 24. mai 2014.  

Det er også mulighet til å få kjøpt skjerf på boklanseringen knyttet til årets utstilling som finner sted på Nasjonalbiblioteket 24. april 2014.

Produsert i samarbeid med NOMA

One Comment on “Tidløse kunstnerskjerf

  1. VI GLEDER oss TIL å BESØKE MUSEET.
    Dette har vi ventet på i lengere tid, Vi består av mennesker fra
    NORGE, og SYDAMERIKA. VI SEES.