Hyllest til Theodor Kittelsen

Boken knyttet til sommerens utstiling på Blaafarveværket blir lansert på Nasjonalbiblioteket 24. april med et spesielt seminar i forbindelse med 100 års markeringen for Theodor Kittelsen. Seminaret er åpent for alle. Boken inneholder forskjellige essays, skrevet av nåtidens intellektuelle, med tangerende relasjoner til Kittelsens kunst. Her er et utdrag fra innledningen min til boken:

Theodor Kittelsen

Blaafarveværket fortsetter å utvikle sin egen profil på kunstutstillingene. Vi ønsker å være en tradisjonsbærer og skape kunstnerisk formidling. Fundamentet bygger på kulturarven fra 1814. Markeringer og jubileer kan være viktige for å løfte et kunstnerskap inn i en ny tid.

Derfor er det spesielt flott å kunne markere årets 1814-jubileum, med en hyllest til en av Norges største og viktigste kunstnere, Theodor Kittelsen. Han har (mer enn noen) gitt oss vår identitet. Jan Erik Vold har skapt begrepet «Uten denne maler hadde ikke Norge blitt Norge». Kittelsen er et begrep i dag. Bildene er folkeeie, de har en enkel form, som gjør at vi kjenner igjen motivet, også om det er i strikketøy eller broderi. Overalt finnes ikonene i små og store gjengivelser.

Hvor mange foreldre og barn kjenner Kittelsens illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes eventyr i dag? Hvordan skal vi formidle disse – vil de følge med i tiden? I folkeeiet er Kittelsen tolker av trollet og eventyrene. Der Kittelsen går inn i de norske landskapers egenart og dramatikk, med hele sin sterke personlighet, hvor ord og bilde smelter sammen – nettopp der finner vi Kittelsens store og evige kunst, i Troldskab, Fra Lofoten I og II.

Det største og mest aktuelle billeddikterverk er Svartedauen. Sterkest i kunstnerisk utførelse og form har Kittelsen hentet landskapsmotiver fra hele landet, som i likhet med pesta selv – «riven tar mange – limen tar alle». I de nyere tids epidemier og frykt for massedød er det moderne menneskets dragning mot det uhyggelige, som her er realiteter, ikke bare en fiksjon. Når Kittelsen flytter til det indre Østland – Eggedal og Sigdal – får han nærheten til fjord og fjell – og de uendelige skogkledde åser, hvor han lever daglig i pakt med naturen. Han fanger årstidenes skiftninger og spiller de ut i sin naturpoesi, som Vivaldis De fire årstider. Vi kjenner lukten av den solvarme skogsvei. Vi nyter nøkke-rosene i det mørke, dype myrvann. Kittelsens naturpoesi gir oss nutidsmennesker minner og dragning.

Vi priser friheten – vi får den når vi ferdes i den norske natur. Den frihetsfølelse kan vi ikke klare oss uten. Det kunne heller ikke Kittelsen.

100 års markeringen

Blaafarveværket har tatt initiativ til årets store markering av Theodor Kittelsen. Vi har kontaktet en rekke andre relevante kulturinstitusjoner for å inspirere disse til også å markere Kittelsen i 2014. I samarbeid med Kunstnerhjemmet Lauvlia er det opprettet en permanent nettside for Theodor Kittelsen. Norwegian setter Kittelsens portrett på flyhalen.

Dette er århundrets Kittelsen-utstilling.

Jeg stiller meg bak vår store kunstner Jan Erik Volds oppfordring: «Nordmenn må bli glad i Kittelsen. Vi må ta vare på ham».

Takkelisten er lang og det er svært mange som har skrevet interessante bidrag som har gjort denne bok verdig; Jan Erik Vold, Arnhild Skre, Trond Berg Eriksen, Jérôme Lefèvre, Svein Strømmen, Unni Wikan, Hans Fredrik Dahl, Finn Skårderud og Per Inge Torkelsen. Vi takker Fritt Ord for støtte til denne bokutgivelsen.

For å spore opp verk i privat eie takker vi for god hjelp fra Blomqvist Kunsthandel, Grev Wedels Plass Auksjoner, Morten Zondag, Harald Enerud og Galleri Gude. Uten alle utlånerne hadde vi ikke fått presentert et så stort og variert utvalg av Theodor Kittelsens kunst.

En stor takk til; Det kongelige Slott, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE Bergen / Rasmus Meyers Samlinger, Telemarksgalleriet, Notodden, Lillehammer Kunstmuseum, Drammens Museum for kunst og kulturhistorie, Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, Skien kommune/Skien billedgalleri og en lang rekke private samlinger i inn- og utland.

Utstillingen Theodor Kittelsen, Norge Rundt åpner 24. mai 2014 

Comments are closed.