Theodor Kittelsen – året 2014

Blaafarveværket har tatt initiativ til 100 års markeringen for hans minne, som vil skje ved en rekke arrangementer i løpet av 2014. Vårt ønske er at Kittelsens minne blir minnet, hedret og aktualisert ved markeringer i inn- og utland.

Det kurateres en utstilling med over 200 verker for visning på Blaafarveværket og Th. Kittelsen museet på Koboltgruvene. For å yte hans mangfoldige produksjon rettferdighet, har det vært nødvendig å ta begge utstillingsarenaer i bruk. Hovedtyngden av de utstilte verkene er lånt inn fra private samlinger.

Ekorn i flukt 1906 Privat eie

Blaafarveværkets katalog til utstillingen om Theodor Kittelsen vil inneholde 120 bilder og essays med bidrag fra følgende kulturpersonligheter:

 • Idehistoriker Trond Berg Eriksen skriver om Kittelsens ikoniske bilder
 • Forfatter Arnhild Skre om Kittelsens egen livsmyte – sannhet eller familiesaga?
 • Psykiater Finn Skårderud vil skrive portrett av Kittelsen, sett gjennom hans kunst
 • Historiker Hans Fredrik Dahl skriver om nasjonale strømninger i Kittelsens tid, frem mot de store merkeårene 1905 og 1914
 • Komiker Per Inge Thorkildsen skriver om Kittelsens humor i kunsten
 • Kulturskribent Svein Strømmen vil skrive om Black Metal – estetikkens relasjoner til Theodor Kittelsen
 • Kurator Jérôme Lefévre skriver om Kittelsens europeiske samtidsrelevans
 • Sosialantropolog Unni Wikan vil skrive om Kittelsen forhold  til myter og mytenes universelle karakter

Flere kulturinstitusjoner og kulturpersoner er med å markere Theodor Kittelsen i 2014.

 • Lauvlia – vil markere Kittelsen med utstillingen «Kittelsen – 100 år etter». Utstillingen viser kunstnerens hjem med hans atelier og gir innblikk i Th. Kittelsen som familiemann.
 • Kunstnerhjemmet Lauvlia står også sammen med Blaafarveværket i opprettelsen og driften av en egen hjemmeside for kunstneren: www.theodorkittelsen.no. Denne lanseres 21. januar 2014 og vil være aktiv også i fremtiden.
 • Nasjonalbiblioteket vil bidra med en digitalisering av relevant arkivmateriale og belyse Kittelsens betydning i hovedutstillingen om nasjonale symboler i anledning Grunnlovsjubileet.
 • Nasjonalbiblioteket vil arrangere et fagseminar og en miniutstilling i sitt auditorium torsdag 24. april 2014 for å lansere Blaafarveværkets Kittelsen-katalog. Flere av bidragsyterne til katalogen vil holde foredrag.
 • Forfatter Gunn Marit Nisja skriver en Kittelsen bok for barn for publisering denne sommeren.
 • Forfatter Arnhild Skre skriver biografi om Theodor Kittelsen for publisering på Aschehougs Forlag (2015). Artikkel i Aftenposten 19. januar 
 • Nasjonalmuseet vil markere Kittelsen med en særskilt utstilling av Jomfruland-serien sommeren 2014

 

 

 

Comments are closed.