Eneren – evig ung

Kalle Løchen var bare 18 år da han malte noen av sine beste bilder i 1883. «Malerskolens atelier på Modum» er et hovedverk. Da malerne flyttet inn på Madame Reiffs pensjonat fikk de dette inngangsrommet til å sette staffelier og malerkasser. Her kunne de også sette bildene sine til tørk. Vi kan skimte det karakteristiske bakkelandskapet, som pensjonatet lå i kanten av. Døren vendte mot nord – vest og slapp inn det lys som et atelier skulle ha. Dette bildet peker mot det som skal komme – det moderne.

NOR anvendt Malerskolens atelier, Modum

Malerskolens atelier- The academy’s atelier, 1883

Han tok sitt eget liv 28 år gammel i 1893 i Ekebergåsen, et steinkast fra der hans gode venn Edvard Munch trasket forbi hver dag. Kan denne hendelse ha inspirert Munch til «Skrik» malt samme høst? Les psykiater og forfatter Finn Skårderuds essay Munchs selvmord.

Kalle Løchen var ubetinget den største malerbegavelse vi hadde her hjemme. Det var enestående og strålende hva han som ganske ung kunstner gjorde. Han var bare 18 år, da han malte bildet fra malerskolens atelier på Modum – og det er merkverdig moderne i dag, det ligner Cézanne, et ypperlig bilde, sa Edvard Munch i 1938.

Kalle Løchen 1859 – 1893

The genious – for everyoung
Kalle Løchenwas only 18 years old when he created some of his best paintings in 1883. «Atelier in Modum» is among his main works. We can see the entrance-room of Madame Reiff ́s pension, where the painters had all their colours and easels. Here they could also leave their works to dry. We can catch a glimpse of the characteristic hills where the guesthouse was located. The door faces north – west, letting the light, necessary for an atelier in. The painting points towards a coming era: Modernism.

Kalle Løchen committed suicide only 28 years old in 1893 at the Ekeberghills, steps from where his good friend Edvard Munch passed every day. Could this have inspired Munch to his «Scream», painted the same fall?

Kalle Løchen was undisputed the most gifted painter we had. It was astonishing and marvellous what he as a young artist accomplished. He was only 18 when he painted the academy’s atelier in Modum – and it is remarkably modern today, it looks like Cézanne, a beautiful picture, said Edvard Munch in 1938.

Comments are closed.